Girl Scout Troop 271 Umupo Sa Bilang RP Sumasaklaw ni Body

Girl Scout Troop 271 Sit In As RP Governing’s Bodythumbnail
Sa pamamagitan ng
Lathala: Abril 21, 2018 @ 10:00 AM EST

Ibang oras mula sa mas maaga sa taon, Girl Scout Troop 271 kinuha sa plataporma at isinasagawa ang negosyo ng Roselle Park sa Abril 19 Mayor & Pulong ng Konseho.

For about 20 minuto, ang pulutong magbasa ng mga ulat ng konseho, inaprubahan minuto pulong, at nagpatakbo ng pamahalaan ng mga tao, ng mga tao, at para sa mga tao.

Ang Girl Scout kinikilala ay:

  • Natalie Tribiano (First Ward Council)
  • Brooke Figueiredo (Second Ward Council)
  • Rachel Leone (Third Ward Council)
  • Samantha Boar (Fourth Ward Council)
  • Sarah Lance (Council-At-Large)
  • Hannah Lance (Fifth Ward Council)
  • Amanda Boar (Ang mas mataas na)
  • Sarah Leone (Kahaliling)
  • Casey McCall (Kahaliling)
  • Natalie Rengifo (Kahaliling)

Ang taunang kaganapan ay nagbibigay sa mga kabataan ng borough ng pagkakataon na maunawaan kung ano ang kinakailangan upang kumatawan sa kanilang mga kapitbahay tulad ng mga inihalal na opisyal.