విధి 2493: PILOT Agreement For Meridia At Roselle Park

విధి 2493: PILOT Agreement For Meridia At Roselle Parkthumbnail
వలన
ప్రచురణ: జూన్ 1, 2017 @ 5:00 AM EST

The legal requirement to allow PILOT, or Payment In Lieu Of Taxes, వద్ద “ROSELLE PARK వద్ద meridia” development on West Westfield Avenue for their 213-unit residential development is in the form of Ordinance 2493. This directive will authorize Roselle Park’s governing body to enter into a PILOT agreementon behalf of the borough’s residentswith Meridia on Westfield Urban Renewal, ROSELLE పార్క్, LLC. This will be for the five (5) properties along West Westfield Avenue that include the former restaurant Domani’s, DJ యొక్క లిమౌసిన్, and SESSCO.

డిసెంబరులో 2015, the first step to having the properties developed on Route 28 (వెస్ట్ఫీల్డ్ అవెన్యూ) was taken when the Municipal Land Use Board (MLUB) designated the lots as an Area In Need Of Redevelopment. ఇప్పుడు, 18 నెలల తరువాత, after being approved by both the MLUB and council to develop, Capodagli ఆస్తి కంపెనీ (సిపిసి) – the parent company of Meridiahas demolished the structures and is applying for PILOT.

PILOT డెవలపర్లు మున్సిపాలిటీలలో లక్షణాల్లో నిర్మించడానికి ప్రోత్సాహకాలుగా వదలి చేశారు వినియోగించే అని ఒక కార్యక్రమం ఉంది, ఖాళీగా, లేదా ఉపయోగించని. డెవలపర్లు పన్నులు లక్షణాల్లో చెల్లించిన ఉంటే లేకపోతే చెల్లించిన కంటే తక్కువ ఒక పురపాలక చెల్లించడానికి PILOT ఉపయోగించడానికి. పురపాలక పన్నులు తక్కువ స్వీకరించవచ్చు కాని పురపాలక ప్రభుత్వం నుండి శాతం ద్వారా ఎక్కువ అందుకుంటుంది 95% PILOT ఒక పట్టణం వెళ్తాడు కలిగి వ్యతిరేకంగా 30% to 33% ఒక మున్సిపాలిటీ అన్నారు పన్నుల. In a PILOT scenario, a school district does not get any of the PILOT payments. Criticism of the program is that for an apartment or residential development, school children might attend local public schools but the developer would not pay for any increase in student population through school taxes. At a presentation for PILOT held in April, Michael Hanley of NW Financial Group stated that school districts do get taxes from the land portion of property taxes. It is only the improvement partwhich is covered by PILOTthat does not go to schools.

Joseph Baumann from the law firm of McManimon, స్కాట్లాండ్ & బామన్, LLC – the special council appointed by the governing body to assist with the logistics of the project and PILOTconfirmed that the land portion of property taxes are still paid and only the improvement portion has PILOT applied to it. It is this portion that will not have any taxes going to schools but, according to the presentation, between 50% and 55% of the land portion taxes will still go to schools. PILOT will apply any taxes paid by the municipality from the land portion as a credit to the PILOT payments.

PILOT కొరకు, it will be based on the annual revenue of the development and will be for 30 సంవత్సరాల. The complex is scheduled to be completed by July of 2019. The project is designated as mix-use with the first floor of the development being for as yet unnamed commercial use.

Below is a breakdown of the percentage to be paid as PILOT for the span of the agreement:

YEARS
RATE
PHASE-OUT
1 - 5
10.5%
6 - 10
10.5%
లేక 20% of ordinary taxation
11-15
13%
లేక 40% of ordinary taxation
16 - 20
13%
లేక 60% of ordinary taxation
21 - 30
13%
లేక 80% of ordinary taxation

The phase-out alternative method means that the developer will pay either a percentage of the revenue of a percentage of taxes – whichever is greater.

విధి 2493 is set to have its second reading, పబ్లిక్ హియరింగ్, and vote by the governing body at tonight’s Mayor & వద్ద ఆరంభమవుతుంది, దీనిలో కౌన్సిల్ సమావేశం 7 ప్రైమ్ మినిష్టర్. బోరో హాల్ లో.

A copy of the ordinance along with the 99-page application for PILOT are included below. అదనంగా, a video of the April 19, 2017 PILOT presentation is available below the documents.


RP డౌన్లోడ్ ఆర్డినెన్స్ 2493


Download Meridia on Westfield Urban Renewal PILOT Application