Nobyembre 15 Municipal Meeting Kinansela

November 15th Municipal Meeting Canceledthumbnail
Sa pamamagitan ng
Lathala: Nobyembre 15, 2018 @ 5:19 PM EST

Dahil sa masungit na panahon at tatlong miyembro ng konseho natigil sa trapiko naglalakbay pabalik mula sa League Of Munisipyo conference, Mayor ngayong gabi & Konseho pulong ay kinansela.

Ito ay ibang oras. Kapag ang petsang iyon ay naka-set, maiuulat ito.

Ang lahat ng agenda item ay on hold hanggang pagkatapos ay.