Mayor Hokanson BBQ Pool Party Fundraiser sa Hulyo 14

Mayor Hokanson BBQ Pool Party Fundraiser On July 14ththumbnail
Sa pamamagitan ng
Lathala: Hulyo 13, 2018 @ 6:00 AM EST

Mayor Carl Hokanson ay may hawak na isang barbeque & pool party fundraiser bukas, Hulyo 14.

Ang pampulitikang fundraiser ay nagsisimula sa 1 ng hapon sa 612 Spruce Street.

Ang $12 pulitikal na kontribusyon ay magsasama ng pagkain at refreshments.

Ang mga tseke ay maaaring gawin sa "Friends para Hokanson". Ang lahat ng mga nalikom ay pumunta sa re-election campaign ng mayor.

Mayor Carl Hokanson ay tumatakbo para sa muling halalan bilang isang Independent.