Makipag-ugnay sa

Tip Balita, lead, at iba pang mga pagsusumite
Kung ikaw ay sumusulat upang magtanong tungkol sa isang artikulo Pulisya blater,
basahin muna ang aming mga patakaran, na maaaring matagpuan sa pamamagitan ng ng pag-click dito.
maaaring ipadala sa pamamagitan ng aming “Magsumite ng Balita” pahina (link).

Maaari mo kaming magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng aming contact form sa ibaba:

pangalan

Email

pagpili

paksa

mensahe

Maaari ka ring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon ng contact sa ibaba:

ADDRESS:
Roselle Park Balita
15ng Berwyn Street
Roselle Park, NJ 07204
TELEPONO:
Opisina: (908) 998-4500
Silid sa bilangguan: (908) 290-7313
Fax: (908) 967-5950