నుండి చిలీ బేకరీ నేడు ఆనందించడానికి కం 11 – 7

నుండి చిలీ బేకరీ నేడు ఆనందించడానికి కం 11 – 7సూక్ష్మచిత్రం
వలన
ప్రచురణ: సెప్టెంబర్ 26, 2015 @ 8:58 AM EST

Chilean Bakery, located at the intersection of East Lincoln Avenue and Hemlock Street, will be hosting a small free event from 11 a.m. కు 7 o’clock today, శనివారం 26, at night to thank its clients and celebrate Chilean National Day, which is part of Chile’s Fiestas Patrias.

The South American eatery has been in Roselle Park since 2012 and has been a draw for those looking for Authentic Chilean food from throughout the state.

Fiestas Patrias, ఇలా కూడా అనవచ్చు 18 చికో, is a two-day celebration that commemorates the proclamation of Chile’s first independent Governing Body in 1810 and freedom from Spanish rule. The celebration is unofficially held close to the Spring Equinox in the Southern Hemispherewhich occurs in September.

The celebration will have Chilean Bakery favorites such as empanadas, Anticuchos (శిష్ kabobs), వేపిన చేప, మెను స్పెషల్స్ పాటు పాస్టెల్ డే Choclo.

On hand providing live music will be Retro Rock, Sergio Villarroel, Carlos Caceres, మరియు Araucaria గ్రూప్.

More information on Chilean Bakery can be found on their Facebook page (లింక్) మరియు వెబ్సైట్. వారి ఫోన్ నంబర్ ఉంది (908) 241-3684 and their address is 222 East Lincoln Avenue.