பிப்ரவரி MLUB கூட்டம் ரத்து

February MLUB Meeting Canceledthumbnail
மூலம்
Published: பிப்ரவரி 16, 2017 @ 6:00 AM EDT க்கு

This month’s meeting for the Roselle Park Municipal Land Use Board (MLUB) – set for February 20thhas been canceled. The application hearing for the proposed development on Hawthorne Street that was supposed to be heard at Monday night’s meeting is postponed till March.

The reason given for the delay is related to the MLUB being without a secretary since the beginning of the year. The Roselle Park governing body will be voting on appointing someone for the position at tonight’s Mayor & கவுன்சில் கூட்டத்தில்.

The next MLUB meeting is set for Monday, மார்ச் மாதம் 13 ஆம், இல் 7 p.m. அமைந்துள்ள; Roselle பார்க் நகராட்சி வளாகத்தில் 110 கிழக்கு வெஸ்ட்ஃபீல்ட் அவென்யூ.