Shitësit kërkuan Tregut prill RPHS Nënës

Vendors Sought For April RPHS Mother’s Marketthumbnail
Nga
Publikuar: Shkurt 21, 2018 @ 6:00 AM EST

Shkolla e Lartë Roselle Park (RPHS) do të mbajë Tregu e nënës së tij të shtunën, 28 Pri.

Ngjarje organizatorët janë në kërkim për familjet dhe shitësit të interesuar në blerjen e një tabelë për të shitur foshnjën të re ose të butë të përdorura për artikujt e rinj të fëmijëve të tilla si Bikes, Librat, vende bouncy, veshje, karrige të lartë, strollers, dhe lodra.

Ngjarja do të mbahet në lokal RPHS. Të ardhurat nga ngjarje do të përfitojnë March of Dimes dhe RPHS’ Udhëheqësit e ardhshme e biznesit të Amerikës.

Çdokush i interesuar në marrjen pjesë mund të kontaktoni Joann Sinisi me e-mail në jsinisi[@]rpsd.org.