Possible Coyote Sighting

Possible Coyote Sightingthumbnail
Nga
Publikuar: Tetor 24, 2014 @ 3:43 EDT

Departamenti i Policisë Roselle Park (RPPD) has stated that there has been a possible coyote sighting along the border of Roselle Park, Cranford, dhe Kenilworth; specifically near the Woodside Gardens area.

Residents should use caution if they see a coyote.

Anyone who spots a coyote is encouraged to:

• Not go near the coyote and to keep children away.
• mbeturinave Vendos në enë të mbyllur fort që nuk mund të informuar mbi.
• Burimet e ujit.
• Bring pets in at night and do not leave pet food outside.
• Vendos larg PRODHIME zog natën për të shmangur tërheqjen e brejtësve dhe pre të tjera Coyote.
• Sigurimi rrethime të sigurta për lepujt, etj.
• Pick up fruta të rënë dhe të mbuluar shtyllave plehrash.
• Pyetni fqinjët tuaj për të ndjekur këto këshilla.

Veç kësaj, Banorët duhet të kontaktoni RPPD në (908) 245-2300 në qoftë se një kojotë është i kthjellët dhe kontrollin e kafshëve do të njoftohet.