Urdhëresë 2543: Departamenti i Zhvillimit Ekonomik

Urdhëresë 2543: Department Of Economic Developmentthumbnail
Nga
Publikuar: Gusht 15, 2018 @ 6:00 AM EST

Krijimi i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik, e cila është një shoqërues për urdhëresë 2542 – krijimi i drejtorit të Zhvillimit Ekonomik – është planifikuar të votohet nga organi drejtues në mbledhjen e komunës gusht 16.

Urdhëresë 2543 do të caktojë drejtorin si kreu i departamentit. Ajo gjithashtu ofron detyrat e thjeshta të departamentit si:

Departamenti i Zhvillimit Ekonomik do të shërbejë si kryeministër të profesionalizuar funksionin e qeverisë Borough që ndërvepron me dhe nxit komunitetin e biznesit lokal. Objektivat e përgjithshme të Departamentit do të jenë të ndihmuar dhe për të promovuar bizneset ekzistuese lokale, tërhequr bizneset mundshëm, dhe për të promovuar idetë e një rritje të qëndrueshme dhe inovative komercial brenda komunitetit lokal.

Dëgjimi publik dhe vota nga këshilli është që të ndodhin gjatë 7 mëngjesit. Takimi komunale në 110 Lindje Westfield Avenue.

Një kopje e urdhëresës është në dispozicion poshtë:


Download RP Urdhëresa 2543