E Këshillit Hires Dy të reja të kalimit Rojeve

Council Hires Two New Crossing Guardsthumbnail
Nga
Publikuar: Shkurt 17, 2018 @ 8:00 AM EST

Dy banorë Roselle Park janë caktuar si roje të kalimit. Thomas Thompson dhe Queenie Hagler ishin të punësuar në mënyrë unanime sipas Rezolutës 77-16.

Kalimi roje Lorraine Keller, sipas Rezolutës 76-18, u bë një roje kalim alternativ.

Të gjitha emërimet dhe ndryshim në pozicionin ishin në fuqi menjëherë.

Paga për të gjitha pozicionet është $67.26 në ditë.