Bumble Bee Bazaar In Time For Maalinta Hooyada

By
Published: April 27, 2014 @ 6:00 AM EDT
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

The Bumble Bee Bazaar soo laabtay on Saturday, May 10th, laga bilaabo 9 a.m. si 3 p.m. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Chiego Place.

Iyadoo Maalinta Hooyada ayaa maalinta ku xigta iyo Aabbaha Fay bisha ku xigta, the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

The Bumble Bee Bazaar, kaas oo ay martigeliyeen by the Women of sifoobo Wasaaradda, Waa wadaka kaniisad iyo dhacdo biannual leh bacadle labaad ee lagu qabto dayrta.

Qof kasta oo u baahan macluumaad dheeraad ah kala xiriiri kartaa Diane Burgos at (201) 522-8022.