मातृ दिवस लागि समय मा Bumble मौरी बजार

गरेर
प्रकाशित: अप्रिल 27, 2014 @ 6:00 AM EDT
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

यस Bumble मौरी बजार शनिबार फर्कन्छ, मे 10th, बाट 9 a.m. गर्न 3 p.m. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Chiego प्लेस.

मातृ दिवस अर्को दिन र पिताको तलछट संग निम्न महिना, the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

यस Bumble मौरी बजार, Assumption मन्त्रालय को महिला द्वारा आयोजित गरिएको हो, जो, दोस्रो बजार पतन मा आयोजित गरे जा रहेको संग एक चर्च fundraiser र अर्धवार्षिक घटना हो.

थप जानकारी आवश्यकता कुनै मा Diane Burgos सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ (201) 522-8022.