سرهم بندی کردن زنبور بازار در زمان برای روز مادر

توسط
انتشار: آوریل 27, 2014 @ 6:00 AM EDT
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

سرهم بندی کردن زنبور بازار می گرداند در روز شنبه, مه 10, از 9 a.m. to 3 p.m. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Chiego محل.

با روز مادر روز بعد و پری پدر در ماه بعد, the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

سرهم بندی کردن زنبور بازار, است که توسط زنان از وزارت فرض میزبانی, جمع آوری کمک کلیسا و رویداد دوسالانه با بازار دوم که در پاییز برگزار شده است.

هر کس نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید دایان بورگوس در تماس با (201) 522-8022.